تئاتر

اشتراک گذاشته شده با :

جشن خانه بازیگران تئاتر


آخرین روز چهاردهمین جشن خانه تئاتر با معرفی برگزید
آخرین روز چهاردهمین جشن خانه تئاتر با معرفی برگزید
سی و یک نما- روز پایانی چهاردهمین جشن خانه تئاتر همراه با شوق بسیار تماشاگران برگزار شد. مشتاقانی که جمعیتشان بیش از ۳۰۰ نفر می رسید و از اولین دقایق آغاز برنامه تا لحظه آخر با انرژی بسیار کنار برگزار کنندگان بودند .