نامزدهای بخش مسابقه بین الملل جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند